INSTITUT POETA MARAGALL
C/ Provença, 187
08036 Barcelona
e-mail: iesmaragall@xtec.cat
Tef: 93 453 47 82
Fax: 93 323 41 20


  

Comencem el curs el 14 de de setembre

Consulteu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE DE CLOENDA OFICIS A LA CIUTAT

Més informació

 

Teatre: Mar i Cel

by alumnes Institut Poeta Maragall

Més informació

         

Els alumnes de 4t d'ESO roden un TN en anglès
 

 

L'Aula d'acollida: dos dies a Montserrat

Vegeu les fotos