INSTITUT POETA MARAGALL
C/ Provença, 187
08036 Barcelona
e-mail: iesmaragall@xtec.cat
Tef: 93 453 47 82
Fax: 93 323 41 20


 

L’alumnat sol·licitant de beca ha de presentar a la secretaria del centre la documentació indicada aquí.

 

 

L'Institut Poeta Maragall ha participat al Projecte Comenius "Young European Entrepreneurs of the Future" 2012-14

Aquí trobareu  tota la informació i el resum de les activitats.

 

 

Per a més informació sobre les activitats i sortides consulteu l'apartat Activitats.