INSTITUT POETA MARAGALL
C/ Provença, 187
08036 Barcelona
e-mail: iesmaragall@xtec.cat
Tef: 93 453 47 82
Fax: 93 323 41 20


 

L'Institut Poeta Maragall ha participat al Projecte Comenius "Young European Entrepreneurs of the Future" 2012-14

Aquí trobareu  tota la informació i el resum de les activitats. 

REUNIONS AMB LES FAMÍLIES

ESO

  • ESO: carta informativa
    • 1r i 2n: 22 d'octubre a les 18,30h
    • 3r i 4t: 29 d'octubre a les 18,30h

 

 

Per a més informació sobre les activitats i sortides consulteu l'apartat Activitats.